Gruntowa pompa ciepła

Należy wiedzieć, że gruntowa pompa ciepła pobiera ciepło z gruntu przez rury z polietylenu. Rury te ułożone są w ziemi, a przepływa w nich mieszanina wody i glikolu. Następnie to ciepło przekazywane jest do instalacji grzewczej zamontowanej w domu. Należy wiedzieć, że w dwóch wersjach obecnie są dostępne na rynku tego typu pompy. Pierwsza wersja to urządzenie kompaktowe z wbudowanym zbiornikiem c.w.u. o pojemności 180-200 litrów. Z reguły jest to wystarczające dla 3-4 osobowej rodziny, pod warunkiem że w łazienkach zastosowano natryski, ewentualnie małą wannę. Natomiast druga (wersja) to pompa z oddzielnym zasobnikiem (300-500 litrów pojemności). Jest ona polecana do domów z większą liczbą mieszkańców lub kiedy przewidujemy montaż wanny o dużej pojemności czy deszczownicy. Tę opcję warto także wziąć pod uwagę, kiedy planujemy podgrzewać wodę do mycia w godzinach obowiązywania niższej ceny energii energetycznej.

Należy też wiedzieć, że energia z ziemi może być pobierana przez kolektor pionowy lub poziomy bądź kosze energetyczne.

Kolektor pionowy (pionowe sondy lub odwierty) – należy wiedzieć, że robi się go wtedy, kiedy działka ma niedużą powierzchnię lub grunt na niej jest piaszczysty. Wówczas głębokie odwierty gwarantują wystarczającą ilość ciepła do ogrzania domu i wody do mycia. Pamiętać trzeba, że liczba odwiertów i ich głębokość związana jest z mocą pompy i rodzajem gruntu. Zazwyczaj z pojedynczego odwiertu uzyskać możemy nawet 4 kW. Dzięki emu często wystarczy zrobić nie więcej niż 2-3 odwierty, aby dostarczyć do pompy wymaganą ilość ciepła. W porównaniu z kolektorem płaskim (o którym później powiemy), zakres prac ziemnych jest znacznie mniejszy.

Kolektor poziomy (inaczej płaski) – należy wiedzieć, że zwykle wybierany jest wtedy, kiedy jesteśmy w trakcie budowy domu i nie mamy jeszcze zagospodarowanego ogrodu lub jeśli mamy dużą działkę, a do tego nie jest to grunt suchy. Warto dodać, że ziemia nasycona wodą ma bardzo dobre właściwości akumulacyjne – odbiór ciepła z 1 m2 może wynosić nawet 20-25 W (natomiast z suchego i piaszczystego gruntu tylko 10-15 W).