Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – wszystko, co musisz wiedzieć!

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to jeden z najważniejszych dokumentów, jakie musimy wziąć pod uwagę przed zakupem działki i projektu domu. Informuje on bowiem, jakie jest przeznaczenie terenu oraz jak powinny wyglądać budynki wznoszone w wybranym obszarze. Czym dokładnie jest MPZP, czego możemy się z niego dowiedzieć oraz gdzie go sprawdzić?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – co to takiego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – w skrócie zwany MPZP – to akt prawa lokalnego, za którego uchwalenie odpowiada rada miasta bądź gminy. Dokument ten ma na celu określenie przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania i warunków zabudowy, jak również rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. Obowiązuje on wyłącznie lokalnie, co oznacza, że dotyczy jedynie nieruchomości położonych w obrębie gminy, dla której został przygotowany.

Każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z dwóch części: opisowej i graficznej. W pierwszej z nich znajdziemy tekst uchwały, wyszczególniający przeznaczenie terenów oraz ograniczenia związane z ich zabudową. W drugiej natomiast możemy zapoznać się z mapami obrazującymi, które obszary są przeznaczone pod tereny zielone, drogi lub budownictwo – czy to mieszkalne, czy związane z realizacją usług lub wytwarzaniem towarów.

Projekt M253 Szczęśliwy z kolekcji Muratora, arch. Katarzyna Słupeczańska

Jakie informacje znajdują się w MPZP?

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdują się informacje istotne dla osób planujących zakup terenu pod budowę. Dowiemy się z niego, czy wybrana przez nas działka jest przeznaczona pod zabudowę jedno- lub wielorodzinną bądź przemysłowo-usługową. Może okazać się, że zgodnie z MPZP nieruchomość ma zostać pokryta roślinnością (a więc powstanie na niej park lub zieleniec). W takim planie uwzględniony jest również sposób zagospodarowania terenu, obejmujący m.in. wymogi dotyczące zabudowy lub powierzchni biologicznie czynnej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest niezwykle ważny także dla inwestorów przeglądających projekty domów. Znajdują się w nim bowiem wytyczne wskazujące, jakie parametry musi posiadać budynek, aby możliwe było jego wzniesienie na wybranej działce. MPZP może określać m.in. wysokość i szerokość budynku, ilość jego kondygnacji czy kształt i kąt nachylenia dachu. Czasami może on narzucać nawet kolorystykę elewacji czy typ materiałów, wykorzystanych do wzniesienia obiektu.

Gdzie sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Chcemy kupić działkę lub projekt domu, ale nie wiemy, gdzie znaleźć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Aby się z nim zapoznać, udajmy się do lokalnego urzędu miasta lub gminy. Złożymy tam wniosek o wydanie wypisu z MPZP, w którym znajdziemy wszystkie interesujące nas informacje.

Co więcej, plan ten możemy także sprawdzić bez wychodzenia z domu. Wiele gmin oferuje bowiem możliwość skontrolowania przeznaczenia działki w internecie. Wystarczy, że w wyszukiwarce na stronie urzędu wpiszemy nazwę uchwały, aby już po chwili rozpocząć lekturę właściwego dla naszej nieruchomości miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

MPZP to jeden z najważniejszych dokumentów, jakie powinniśmy mieć na uwadze przeglądając gotowe rozwiązania na stronie https://projekty.muratordom.pl Stosując się do ujętych w MPZP wytycznych znacznie łatwiej wytypujemy optymalny projekt domu, którego realizacja na posiadanej działce będzie zgodna z prawem. Dla naszej nieruchomości nie opracowano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? W takiej sytuacji pozostaje nam wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy i to właśnie na jej podstawie wybrać idealny projekt budynku.