System alarmowy w budynku

System alarmowy składa się z różnych komponentów, takich jak czujki, centrala, oddymianie, DSO i oświetlenie awaryjne, które współpracują w celu zabezpieczenia mienia i osób. Zasilanie awaryjne z zastosowaniem akumulatorów przemysłowych pozwala na ciągłość działania systemu w przypadku przerw w dostawie prądu. Wymiana akumulatorów w systemie jest istotna dla utrzymania niezawodności i efektywności działania.

System alarmowy

System alarmowy to kompleksowe rozwiązanie mające na celu zabezpieczenie mienia oraz osób przed niepożądanymi zdarzeniami, takimi jak włamania, kradzieże czy pożary. Może być stosowany w domach, biurach, garażach, magazynach i innych miejscach wymagających ochrony. Składa się z wielu elementów, które współpracują w celu monitorowania, wykrywania i reagowania na sytuacje zagrożenia.

Elementy systemu alarmowego

Częścią systemu alarmowego są czujki, które rejestrują ruch, dźwięk lub inne nieprawidłowości. Mogą to być czujki ruchu, magnetyczne (do drzwi i okien), dymu, gazów czy zalania. Informacje od czujek są przesyłane do centrali alarmowej, która przetwarza sygnały i podejmuje odpowiednie działania, takie jak uruchomienie alarmu, powiadomienie właściciela lub firmy ochroniarskiej.

System alarmowy może także zawierać funkcje takie jak monitoring, oddymianie pomieszczeń, automatyczne wyłączanie źródeł zasilania,  DSO – dźwiękowy system ostrzegania w przypadku zagrożenia, a także oświetlenie awaryjne dla bezpiecznej ewakuacji w razie pożaru lub awarii prądu. 

Zasilanie systemu alarmowego

Systemy te często są zasilane z gniazdka elektrycznego, ale wyposażone są w zasilanie awaryjne, zazwyczaj w postaci akumulatora.

Zasilanie awaryjne jest niezwykle ważne w przypadku przerw w dostawie prądu. W momencie, gdy brakuje zasilania z sieci, akumulator systemu alarmowego przejmuje rolę, zapewniając działanie urządzeń, centrali i alarmu. To pozwala systemowi nadal działać i reagować na zagrożenia nawet przy braku prądu.

Serwis systemu alarmowego

Regularna wymiana akumulatorów w systemie alarmowym jest kluczowa dla utrzymania niezawodności. Akumulatory do alarmu mają określoną żywotność, która wynosi od 3-5 lat do ponad 12 lat w zależności od jakości i eksploatacji. Starzejący się akumulator może wpłynąć na wydłużenie czasu reakcji systemu na przerwy w zasilaniu, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwić jego działanie. Dlatego regularna wymiana akumulatorów jest istotna, aby system alarmowy zachował swoją efektywność.