Jakie typy studni betonowych stosuje się w kanałach technologicznych?

Nieodłącznym elementem kanalizacji kablowej są rozmieszczone co pewien czas punkty dostępowe, które zapewniają możliwość dostania się do podziemnej sieci bez konieczności prowadzenia kosztownych i pracochłonnych prac ziemnych. Funkcję punktów dostępowych pełnią studnie technologiczne, najczęściej betonowe, różnych typów. Przykładem są studnie SK-1, SKR-2, SKMP-4 czy SKO-12. Co oznaczają te skróty? Z jakimi rodzajami studni możemy się spotkać?

Rodzaje betonowych studni kablowych

Najpopularniejszym rodzajem studni stosowanych w kanałach technologicznych służących prowadzeniu instalacji kablowych są gotowe studnie betonowe z określoną liczbą otworów przeznaczonych do zaciągania kabli. Na rynku znajdziemy cztery podstawowe typy tego typu studni. Są to studnie kablowe przelotowe, rozdzielcze, magistralne i optymalne, czyli najbardziej uniwersalne, które mogą być zamiennikiem dla wszystkich pozostałych. Skrót SK-1 oznacza, że mamy do czynienia z podstawowym rodzajem studni kablowej przelotowej, jednootworowej. Taki rodzaj studni instaluje się na prostych odcinkach kanalizacji kablowej, a jego zadaniem jest umożliwienie zaciągania kabli. W przypadku skrótu SKR-2 mamy do czynienia ze studzienką kablową rozdzielczą dwuotworową, która służy wykonywaniu rozgałęzień lub zakrętów w sieci kanalizacji kablowej. Skrót SKMP oznacza studzienki magistralne, a SKO optymalne. Liczba dodana do skrótu jest oznaczeniem liczby gotowych otworów pod kable.

Studnie kablowe jedno- i dwuelementowe

W budowie kanałów technologicznych pod instalacje kablowe wykorzystuje się dwa typy studni betonowych. Są to pełne, monolityczne konstrukcje gotowe do montażu w wykopie, składające się z jednego elementu, do którego dokupuje się dodatkowe akcesoria w formie pokryw. Są to także cieszące się większą popularnością studnie dwuelementowe, składające się z dwóch pasujących do siebie części. Montaż takich studni zajmuje więcej czasu, ale jest możliwy do wykonania bez konieczności angażowania ciężkiego sprzętu. Co ważne, w przypadku każdego rodzaju studni kablowych betonowych, również modeli SKR-2, inwestor może wybierać pomiędzy ich wersjami jedno- i dwuelementowym. W zależności od potrzeb.

Studnie betonowe zapewniają wygodny dostęp do kanalizacji kablowej, ułatwiając realizację prac związanych z zakładaniem, rozbudową lub przebudową sieci różnych rodzajów, w tym sieci telekomunikacyjnych. W zależności od miejsca montażu są to studnie SK-1, SKR-2, duże studnie magistralne lub optymalne, na przykład SKO-16, monolityczne lub składające się z dwóch części.