Płytowy wymiennik ciepła w układzie antyzamrożeniowym – jakie są możliwe rozwiązania?

Na początek warto wspomnieć, że płytowy wymiennik ciepła to serce centrali wentylacyjnej. Warto wiedzieć, że płytowy wymiennik ciepła należy chronić przed zamarzaniem (szronieniem) i gromadzeniem się lodu (szronu) na jego powierzchni. Możliwe są różne rozwiązania:

A). Automatyczne zwalnianie obrotów wentylatora nawiewnego – należy wiedzieć, że dzięki temu rozwiązaniu zmieniają się proporcje strumienia ogrzanego powietrza wywiewanego do strumienia powietrza nawiewanego, co zapobiega zamarzaniu wymiennika. Warto też wiedzieć, że zmniejszenie wielkości strumienia nawiewnego może powodować czasowe wytworzenie podciśnienia budynku. Dlatego też w takiej sytuacji do budynku zaczyna napływać przez wszelkie nieszczelności niekontrolowany strumień zimnego powietrza zewnętrznego.
B). Zastosowanie elektrycznej nagrzewnicy wstępnej – należy wiedzieć, że jej zadaniem jest wstępne podgrzewanie powietrza zewnętrznego do temperatury, przy której szronienie już nie występuje. Warto wiedzieć, że energooszczędne centrale wentylacyjne sterują nagrzewnicą w taki sposób, że załącza się wyłącza ona po określonym czasie uzależnionym od temperatury powietrza zewnętrznego.
C). Zastosowanie recyrkulacji – należy wiedzieć, że powietrze zewnętrzne miesza się z ogrzanym powietrzem wywiewanym, powodując zwiększenie temperatury powietrza na wlocie do wymiennika ciepła i zapobiegając jego zamarzaniu. Trzeba pamiętać, że powietrze recyrkulacyjne nie może pochodzić z pomieszczeń sanitarnych i pomocniczych.
D). Zastosowanie automatycznego by-passu – należy wiedzieć, że część powietrza nawiewanego omija wymiennik ciepła, dzięki czemu ogrzane powietrze wywiewane zapobiega zamarzaniu wymiennika. Kiedy powietrze świeże wypływa z centrali wentylacyjnej niepodgrzane, wtedy wymagane jest zastosowanie dodatkowej nagrzewnicy wtórnej.
E). Wyłączenie wentylatora nawiewnego – należy wiedzieć, że w tym rozwiązaniu na wymiennik ciepła jest kierowane wyłącznie ogrzane powietrze wywiewane, co zapobiega zamarzaniu wymiennika ciepła. Podobnie jak w przypadku zmniejszania strumienia nawiewu w budynku powstaje podciśnienie i niekontrolowany napływ chłodnego powietrza. Zaleca się również wzięcie pod uwagę dodatkowej wydajności grzewczej w systemie c. o. na podgrzanie powietrza wentylacyjnego w tym okresie.