agent

Rodzaje agentów nieruchomości

Na rynku nieruchomości działa kilka rodzajów agentów, z których każdy specjalizuje się w innej gałęzi tej branży. Podzielmy zatem główne rodzaje agentów nieruchomości i sprawdźmy, czym się zajmują.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Pośrednik w obrocie nieruchomościami zaczyna jako agent nieruchomości, ale kontynuuje edukację, aby zdobyć zaawansowaną licencję. Kiedy agent decyduje się zostać pośrednikiem, zwykle ma na celu posiadanie i zarządzanie własną agencją nieruchomości lub firmą, wraz z zespołem agentów nieruchomości, którzy będą pod jego kierownictwem.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami może robić to wszystko, co robi agent, ale do tego ma też dodatkowe obowiązki jak przelewanie pieniędzy na i z rachunku powierniczego oraz pośredniczenie w konfliktach prawnych.

Agent kupującego

W każdej transakcji dotyczącej nieruchomości są kupujący i sprzedający, a także agenci kupującego i agenci sprzedawcy, którzy reprezentują odpowiednią stronę transakcji. Agent kupującego pomaga potencjalnemu nabywcy domu znaleźć odpowiednią nieruchomość do jego potrzeb, złożyć ofertę, negocjować cenę i zamknąć transakcję. Analizuje również nieruchomości do sprzedaży i porównywalne nieruchomości w okolicy, aby zapewnić swoim klientom wgląd w to, jak zaproponować konkurencyjną ofertę.

W przypadku osób kupujących dom po raz pierwszy agent kupujący służy jako kompetentny ekspert w procesie zakupu nieruchomości, w tym kontroli domu. Może również doradzać kupującym w zakresie finansowania i relokacji — niektórzy agenci reklamują się nawet jako eksperci od relokacji. Co najważniejsze, agent kupującego służy jako łącznik między kupującym a sprzedającym (lub agentem sprzedającego).

Agent sprzedającego

Agent sprzedającego reprezentuje osobę sprzedającą nieruchomość i bierze na siebie odpowiedzialność za wystawianie oferty sprzedaży domu oraz komunikowanie się z potencjalnymi nabywcami i ich agentami. Ten typ agenta odpowiedzialny jest za marketing nieruchomości, organizowanie otwartych domów lub indywidualnych spotkań kupujących, a także analizowanie składek, aby doradzić sprzedającemu cenę wywoławczą.

Agent sprzedającego będzie też otrzymywać i przeglądać oferty od potencjalnych kupujących i pomagać sprzedającym wybrać najlepszą ofertę. A do tego będzie negocjował w imieniu sprzedającego w dowolnym momencie transakcji.

Agent obu stron

Agent obu stron może reprezentować zarówno kupującego, jak i osobę sprzedającą nieruchomość. Jednakże jest to dość ciężki proces, ponieważ takiemu agentowi może być trudno dotrzymać swoich moralnych i finansowych zobowiązań wobec obu stron. A to stwarza większe prawdopodobieństwo konfliktu interesów.

Inna forma podwójnej agencji obejmuje dwóch agentów z tej samej firmy zajmującej się nieruchomościami, gdzie jeden reprezentuje kupującego, a drugi sprzedającego. Przed podjęciem pracy z takim agentem warto rozważyć niektóre wady, takie jak rozbieżne zainteresowanie między agentem a osobą kupującą i sprzedającą.